GIM blogt: Hoe BIM en GIS naadloos integreren?

Meer weten?
13 september 2021

Stel: je wilt midden in de stad een groot bouwproject realiseren. Je hebt daarvoor niet alleen tools nodig voor het ontwerp, maar ook data om de impact van het project in zijn bredere stedelijke omgeving te visualiseren en te analyseren. Een naadloze integratie tussen BIM en GIS is dan onmisbaar. In dit artikel leer je wat de mogelijkheden zijn.

BIM staat voor Building Information Model(ling) (of Management). Het omvat 3D-modellerings- en samenwerkingstools die ingezet worden in de plannings-, ontwerp-, constructie-, operationele en sloopfase van een bouwproject. Deze technologie kent een snelle opgang in veel organisaties die ook GIS-software gebruiken. Heel wat GIS-professionals stellen zich dan ook de vraag hoe ze BIM kunnen implementeren en integreren in hun GIS-systemen. BIM-data zijn gedetailleerder, hebben niet noodzakelijk een georeferentie en bestaan in verschillende formaten die doorgaans niet worden ondersteund door GIS-software.

Integratie opent perspectieven

BIM biedt door zijn hoge detailniveau een zeer waardevolle databron als input voor je GIS. Je kunt BIM data inzetten om bouwvergunningen te evalueren, een 3D kadaster samen te stellen, beter de waarde en risico’s van vastgoedprojecten te voorspellen, verzekeringspremies te berekenen alsook de volledigheid en nauwkeurigheid van je GIS data te verhogen.  Met de introductie van BIM in steeds meer bouwprojecten, zal het alsmaar meer GIS-systemen voeden.

“BIM biedt door zijn hoog detailniveau een zeer waardevolle databron als input voor GIS-data.”

Omgekeerd zijn geodata nodig om het ontwerp van nieuwe gebouwen of infrastructuurprojecten in hun stedelijke context te plaatsen. Dat bezorgt architecten, ingenieurs, bouwbedrijven en stedenbouwkundigen heel wat overuren. Ze investeren veel tijd en moeite in het handmatig tekenen van de omgeving van een nieuwbouwproject met verschillende niveaus van positionele nauwkeurigheid en detail.

Tijd en moeite besparen

Het kan ook anders. Door alle beschikbare geodata te transformeren naar een BIM-formaat zoals IFC bespaar je veel tijd en moeite. IFC staat voor Industry Foundation Classes, een open standaard ontwikkeld door het buildingSMART Consortium. Ook andere formaten worden trouwens ingezet.

GIM ontwikkelde op basis van FME software een dienst die de desbetreffende zone selecteert uit Belmap, de Geo Digital Twin van de Benelux. Vervolgens combineert het deze data met andere datasets, zoals een digitaal terreinmodel, data over de ondergrondse infrastructuur in IMKL-formaat en gegevens over bomen, afgeleid uit LIDAR-data. Tot slot wordt het datapakket naar een BIM-compatibel formaat getransformeerd om het – samen met het nieuwbouwontwerp - te visualiseren in BIM-software. Zo kun je weken aan digitale handenarbeid besparen.

BIM-model met zijn stedelijke context gevisualiseerd in BIM-software

Verschillende opties voor visualisatie

Het gebruik van deze geïntegreerde BIM-GIS-dataset is niet beperkt tot gespecialiseerde BIM-tools. Voor het delen van informatie en het bereiken van consensus met een groter publiek zijn augmented reality-apps, serious gaming-applicaties of 3D-webapplicaties veel geschikter. 

Om 3D-gegevens op het web te visualiseren, volstaat het om de geïntegreerde 3D BIM/GIS data weg te schrijven naar een 3D tegel piramide structuur en deze te ontsluiten via een Web Viewer zoals GIMs GeoBlox.

"Voor het delen van informatie en het opbouwen van consensus met een groter publiek zijn augmented reality-apps, serious gaming-applicaties of 3D-webapplicaties uitermate geschikt.”

BIM-model met zijn stedelijke context weergegeven via het web

Maar er zijn ook andere manieren om te visualiseren, bijvoorbeeld in gaming-engines zoals Unreal Engine (gebruikt voor Fortnite), Unity (Pokemon Go, Wasteland, ...) of zelfs Minecraft. Dit kan eenvoudig door de gecombineerde BIM-GIS-dataset weg te schrijven naar formaten zoals datasmith, fbx of obj filer-formaten.

BIM-model met zijn stedelijke context weergegeven in de Unreal gaming-engine

Tot slot kan het geïntegreerde BIM-GIS-model ook worden getransformeerd naar augmented reality (AR). AR-viewers zoals Safe Softwares’ FME AR-app zijn een geweldig instrument om het ontwerp van uw nieuwbouwproject op zeer intuïtieve wijze met een breder publiek te delen.

BIM-model met zijn stedelijke context weergegeven in een augmented reality-app

Conclusie: mogelijkheden bij de vleet

Zoals hierboven geïllustreerd is BIM-GIS-integratie en visualisatie in BIM- en (Web)GIS-tools, evenals AR-apps en serious gaming-tools nu eenvoudig haalbaar. Er is dus geen reden om de rijke inhoud van BIM in uw GIS-systemen niet te benutten. Ook de handmatige creatie van de stedelijke context voor nieuwe, op BIM gebaseerde bouwprojecten wordt op die manier overbodig.

steven smolders

Steven Smolders
Technology Director bij GIM
steven.smolders@gim.be

Het BIM model gebruikt in dit artikel is afkomstig van de Kortrijk Care campus (© Assar architects)

Meer nieuws