Disclaimer & Privacy

1. Over GIM

GIM-Geographic Information Management nv (www.GIM.be) met maatschappelijk zetel te 3001 Leuven, Ubicenter D, Philipssite 5 bus 27, met ondernemingsnummer 0454.064.819 en in geschreven in RPR Leuven.

Alle diensten die worden verstrekt door GIM zijn onderworpen aan haar algemene voorwaarden. Door een opdracht aan GIM toe te vertrouwen, aanvaardt u de algemene voorwaarden van GIM, zonder voorbehoud en erkent u hun voorrang op andersluidende voorwaarden.

2. Gebruik van onze website

Deze website (www.GIM.be) is de eigendom van GIM nv en wordt beschermd door auteursrecht en als databank. De informatie op de website kan regelmatig worden aangepast of bijgewerkt. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de informatie te vinden op deze website is enkel toegestaan voor persoonlijk gebruik. Kopiëren, opslaan of verzenden van de informatie te vinden op deze website of van delen voor andere doeleinden is enkel toegelaten mits schriftelijke toestemming van GIM.

Alle informatie verspreid via deze website wordt louter ter informatie beschikbaar gemaakt.

GIM aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie.

3. Privacyverklaring

Doel van de gegevensverwerking :

Wanneer u zich inschrijft voor een event of een publicatie aanvraagt via deze website, vragen wij uw persoonsgegevens op en dit om uw aanvraag goed te kunnen afhandelen. Deze gegevens worden opgenomen in een bestand van GIM nv, Ubicenter D, Philipssite 5 bus 27,  3001 Leuven en kunnen ook worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze acties. Indien u dit niet wenst, gelieve ons dit dan hier te laten weten op info@gim.be

Uw privacyrechten uitoefenen: volgens de wet van 8 december 1992 m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, heeft U steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit ons bestand. Contacteer ons daartoe via e-mail: info@gim.be

4. Gebruik van Cookies

Uw taalkeuze bij het eerste bezoek onthouden we aan de hand van een zogenaamd cookie. Dit is een kleine stukje informatie die op uw computer wordt bewaard. Hierdoor moet u slechts één maal uw taalkeuze maken. Wanneer u uw taalkeuze wijzigt, dan wordt dit ook bewaard in een cookie. Deze website gebruikt geen cookies voor andere doeleinden.

5. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

Bovenstaande juridische bepalingen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Een geschil in verband met de website van GIM (www.GIM.be) valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Leuvense rechtbanken, met uitsluiting van elke andere instantie.

Geïnteresseerd in wat we doen?