Inventarisatie openbaar domein in Vlaanderen: knelpunten en behoeften

Meer weten?
18 november 2021

Hoe staat het met het databeheer van het openbaar domein door Vlaamse lokale overheden? Wat zijn de belangrijkste knelpunten bij het automatiseren van geografische data? GIM bevroeg 27 Vlaamse steden en gemeenten. Hier lees je de belangrijkste conclusies.

Geodata rond het openbaar domein zijn vandaag cruciaal voor overheden om zowel hun dienstverlening als beleidsbeslissingen te verbeteren. Bij de inventarisatie van deze geodata komt natuurlijk wel wat kijken. Wie het vandaag goed en volledig wil doen, doet een beroep op een GIS of geografisch informatiesysteem.

Met een enquête deden wij een navraag naar de huidige behoeften en knelpunten rond het digitaal beheer van het openbaar domein. De vragenlijst, die bestond uit 10 meerkeuzevragen, lokte de interesse van 27 Vlaamse lokale besturen.

Iedereen overtuigd van inventarisatie

Maar liefst 90% van de respondenten geeft aan op een of andere manier al begonnen te zijn aan de inventarisatie van het openbaar domein. Bij 10% is er al een gedeeltelijke inventarisatie aanwezig, ruim 50% is actief bezig met de inventarisatie van één of meerdere thema’s en 30% bereidt een aanpak voor.

In de praktijk gaat het vooral over het in kaart brengen van openbaar groen, straatmeubilair en – in mindere mate – begraafplaatsen en weginrichting.

OSLO-standaard Openbaar Domein: bemind maar onbekend

Opvallende vaststelling: een kwart van de respondenten geeft aan niet bekend te zijn met de OSLO-standaard Openbaar Domein, nochtans een belangrijke referentie voor alle Vlaamse organisaties om op dezelfde manier objecten in het openbaar domein te beschrijven. Maar, wat blijkt ook: de helft van de deelnemende lokale besturen past deze standaard wel al toe, of overweegt dit. De anderen – een kwart – vinden deze standaard te complex of niet relevant voor hun organisatie.

Een kleine minderheid – ongeveer 10% – implementeert de OSLO-standaard volledig zelf. Ongeveer de helft van de respondenten kiest voor een eigen, vereenvoudigde implementatie. 10% van de lokale besturen zou interesse hebben in een gestandaardiseerde implementatie, terwijl een kwart van de deelnemers een geïntegreerde ICT-oplossing verkiest die de OSLO-standaard toepast.

De bottleneck: een ICT-oplossing implementeren

Uit de enquête blijkt dat de bereidheid hoog is, maar het schoentje vooral knelt bij de implementatie van een efficiënte oplossing. Een overgrote meerderheid (75%) wijst op een gebrek aan resources, zowel op het vlak van beheer als budget. Ongeveer 40% duidt op een gebrek aan knowhow, of geeft aan dat de prioriteiten elders liggen. Iets meer dan de helft van de lokale besturen worstelt ook met het actueel houden van de geodata van het openbaar domein.

openbaar domein

Conclusie

Het is duidelijk dat lokale besturen bewust zijn van het belang van digitaal beheer van het openbaar domein, maar zeker nog meer informatie en advies kunnen gebruiken. Ook hebben ze niet alleen nood aan een al dan niet geïntegreerde of open oplossing op zich, maar ook aan begeleiding bij de ontwikkeling of implementatie ervan.

Met GIM kunnen we daar een belangrijke rol spelen. Dagelijks helpen onze geo-experts tal van bedrijven, overheden en ngo’s in het verwerven van heldere inzichten op basis van locatiedata. Ook heel wat steden en gemeenten – zoals Stad Lier – plukken nu al de vruchten van onze aanpak.

Stroomlijn je geodata met Grip op Geo

Specifiek voor steden en gemeenten ontwikkelde GIM ‘Grip op Geo’: een bundel van applicaties om geografisch databeheer te automatiseren. Het resultaat zijn kwalitatieve analyses op basis van actuele info, minder manueel werk, en beter beleid.

Ontdek Grip op Geo >   

Meer nieuws