GIM integreert de nieuwe Vlaamse Watertoets in Belmap

Meer weten?
28 juli 2023

Met de verwoestende overstromingen van de zomer van 2021 nog vers in het geheugen, is het zonder meer duidelijk: de klimaatverandering stelt ons land voor heel wat uitdagingen op vlak van waterbeleid en overstromingspreventie. Met de vernieuwde “Watertoets” wil de Vlaamse overheid de regio weerbaarder maken tegen de gevolgen van zware regenval. Vanaf nu vind je alle geactualiseerde data over die nieuwe Watertoets ook terug in Belmap.

Op 25 november 2022 keurde de Vlaamse Regering een aantal ingrijpende wijzigingen aan het watertoetsbesluit en de informatieplicht definitief goed. Zo is er bijvoorbeeld de verplichting om bij een verkoop of verhuur van een woning het officieel ingeschatte overstromingsrisico mee te delen. 

Extra informatie beschikbaar 

In de praktijk wordt het overstromingsrisico voortaan uitgedrukt in 8 parameters, verdeeld over twee niveaus. Zowel gebouwen (G-score) als percelen (P-score) krijgen een inschatting van het risico volgens vier potentiële bronnen van wateroverlast: pluviaal, fluviaal, kust en het totale risico. Bijkomende inhoudelijk informatie over de nieuwe Watertoets kun je hier vinden.  

Individuele scores  

De Vlaamse overheid stelt deze scores beschikbaar voor elk individueel adres in Vlaanderen. Met Belmap gaat GIM nog een stapje verder.  De nieuwe release van juni 2023 integreert de scores van alle Vlaamse gebouwen en percelen. Bovendien garandeert GIM vier keer per jaar een automatische actualisatie van deze officiële scores.  

… EN ruimtelijke analyses  

Via Belmap kunnen eigenaars, verzekeraars, vastgoedprofessionals en overheden niet alleen een snelle inschatting opvragen van het overstromingsrisicio voor elk individueel adres, maar ook grootschalige analyses doorvoeren van ganse gebieden.  

Over Belmap

Belmap is GIMs 3D digitale tweeling van de bebouwde omgeving met gedetailleerde informatie over alle gebouwen, adressen, percelen en verwante thema's voor België, Nederland en Luxemburg.

Belmap

Meer nieuws