De “Carte Solaire” zet Wallonië op weg naar een CO2-neutraal gebouwenpark

Meer weten?
1 juni 2023

Weldra beschikt Wallonië over een digitale kaartapplicatie waarmee burgers, de sector van hernieuwbare energie, overheden en bedrijven het potentieel voor de installatie van zonnepanelen kunnen berekenen. Dit is één van de maatregelen van het Waalse herstelplan dat op initiatief van minister van Klimaat en Energie Philippe Henry door de Waalse regering is genomen in het kader van haar verbond voor klimaatrenovatie. Hiermee wil Wallonië de energiecrisis het hoofd bieden en de overgang naar hernieuwbare energie aanmoedigen.

Gebundelde expertise

Voor de ontwikkeling van deze toepassing schreef het energiedepartement van de Waalse administratie een openbare aanbesteding uit en wees de opdracht toe aan  GIM en Energie Commune. De gecombineerde expertise van beide partners vormt de perfecte match om dit voor Wallonië zeer belangrijke instrument te realiseren: Energie Commune als specialist in hernieuwbare energie en GIM als expert in de bouw en het beheer van geografische informatiesystemen.

Perspectief 2050

De Carte Solaire is één van de antwoorden van Wallonië op de energiecrisis en past in de ambitie om tegen 2050 een energie-efficiënt en koolstofvrij gebouwenbestand te realiseren. Deze digitale kaarttoepassing wordt het centrale communicatie- en planningsinstrument om de verdere ontwikkeling van zonne-energie en aanverwante ontwikkelingen zoals prosumenten, energiegemeenschappen, energie-opslag en elektrische mobiliteit te stimuleren.

De Carte Solaire zal gericht zijn naar verschillende type gebruikers, elk met hun eigen noden:

  • Burgers, zoals huurders en eigenaars van gebouwen, zullen het kunnen inzetten om het zonnepotentieel van een dak in te schatten, de optimale installatie te plannen en de terugverdientijd te berekenen.
  • Energieprofessionals, zoals energiedeskundigen, installateurs van zonnepanelen en energieproducenten  zullen beschikken over een objectief promotie-instrument voor het plannen en realiseren van zonne-installaties.
  • De publieke sector, met name gemeenten, OCMW's, provincies, scholen, ziekenhuizen, zwembaden, politiezones, intercommunales en de Waalse administratie zal beschikken over een instrument om het zonnepotentieel te schatten en zo de verder ontplooiing van zonne-energie in Wallonië te stimuleren.

Meer nieuws