Artificiële intelligentie levert unieke inzichten op over Belgische gebouwen

Meer weten?
22 juni 2020

Dankzij artificiële intelligentie (AI) technieken kan er meer, sneller en betere informatie afgeleid worden uit satellietbeelden. Daarom startte GIM, met de financiële steun van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) een demonstratieproject waarbij het AI-technieken inzet voor de verrijking van Belmap. Deze innovatieve technologie opent de deur naar een reeks nieuwe toepassingen voor ondermeer nutsbedrijven, smart cities, duurzame energiespelers en de verzekeringssector.

Belmap is GIMs 3D-databank van alle gebouwen, adressen en gelinkte informatie. Het biedt de meest nauwkeurige, complete en actuele locatiegerichte inzichten over gebouwen en adressen voor de Benelux.

Aan de hand van informatie die via AI wordt verzameld, wordt Belmap uitgebreid met vier nieuwe datamodules:

  • Building Age: classificatie van de leeftijd van gebouwen via tijdreeksanalyse van satellietbeelden, luchtfoto’s en historische kaarten.
  • Gardens: landgebruik en bodembedekking binnen percelen met informatie over ondoordringbare oppervlakken en aanwezigheid van bijgebouwen en serres.
  • Roofs: dakeigenschappen zoals type, oppervlakte, helling, oriëntatie, materiaal en tal van andere kenmerken.  
  • Greenfields: identificatie van nieuwe verkavelingen en herontwikkelingen in de bebouwde omgeving door middel van veranderingsdetectie van aardobservatiebeelden.

Breed scala aan toepassingen

De nieuwe datamodules hebben heel wat toepassingen in diverse sectoren:

  • Bank en verzekeringen: gebouwleeftijd, dakeigenschappen en informatie over tuinen zijn van cruciaal belang voor het bepalen van de waarde van een woning en voor het beoordelen van brand- en stormgerelateerde risico's.
  • Duurzame energie: de leeftijd van een gebouw is een belangrijke parameter bij het inschatten van zijn energie-efficiëntie. Dakinformatie geeft nuttige inzichten voor het bepalen van het zonnepotentieel.
  • Nutsbedrijven en telecommunicatie: tijdig in kaart brengen van greenfield-zones is belangrijk voor een ​​soepele planning, ontwerp, uitrol en onderhoud van nutsleidingen. Informatie over bodembedekking laat bovendien toe om de installatiekosten van nutsvoorzieningen in te schatten.

Allernieuwste technieken ingezet

De nieuwe Belmap-modules worden ontwikkeld door de bestaande Belmap data over gebouwen, kadastrale percelen en wegen te combineren met een breed scala aan satellietbeelden en orthofoto’s. De verwerkingsketens worden gebouwd met kunstmatige intelligentietechnieken zoals Deep Convolutional Neurale Netwerken. Voor de gebouwleeftijd- en greenfield-modules worden bovendien tijdreeksanalyses uitgevoerd.

Gebouwleeftijd in Bekmap

Brede inzet van satellietbeelden

Beeldmateriaal van aardobservatiesatellieten levert waardevolle gegevens over de bebouwde omgeving en bestrijkt grote gebieden met zeer hoge tijdsfrequenties. Data afkomstig van de Sentinel satellieten worden gebruikt om wijzigingsdetectie uit te voeren en om gebieden met wijzigingshotspots te identificeren. Deze hotspots worden vervolgens verder doelgericht onderzocht aan de hand van beelden van commerciële aardobservatiesatellieten.  Zij leveren beelden van zeer hoge resolutie, geschikt om het stedelijke landschap tot in detail in kaart te brengen. Voor de Building Age-module wordt bovendien gebruik gemaakt van de archieven aan historische satellietbeelden. Zij geven een uniek beeld van hoe de leefomgeving de afgelopen decennia is veranderd.

Het EO4Belmap project wordt mede gefinancierd
door de Europese Ruimtevaartorganisatie in het kader
van het ARTES 4.0 Business Applications –
Space Solutions programma. Projectpartners zijn GIM en Sirris.
Meer info vind je op de website van ESA

Meer nieuws