Stad Lier pioniert met datagedreven aanpak voor het openbaar domein

Meer weten?

Heel wat lokale besturen worstelen om geodata op orde te krijgen en bijvoorbeeld hun openbaar domein tot in detail te inventariseren. Maar via de softwaretool FME slaagde Stad Lier erin om complexe (geo)datastromen snel te automatiseren en te integreren. Het resultaat: kwalitatieve data voor een slim én datagedreven beleid.

Klant: Stad Lier
Stad Lier pioniert met datagedreven aanpak voor het openbaar domein

De ambitie van de stadsdiensten in Lier is duidelijk: een efficiënte werking garanderen met een datagedreven aanpak. Maar de theorie is nog iets anders dan de praktijk. Zo is het openbaar domein doorgaans een ingewikkeld kluwen van databronnen die nog als silo’s naast elkaar bestaan. Daarom stapten de stadsdiensten Strategie en Informatie, Wonen, Leefmilieu & Omgeving en Stadsinfrastructuur in een cocreatieproject met GIM. Samen creëerden ze zo een oplossing op maat voor Stad Lier.

Naar een performant (geo)databeheersysteem

Na overleg over de noden en wensen van Stad Lier, werkte GIM een plan uit om interne en externe geografische informatie optimaal te ontsluiten voor alle betrokken partijen. Elke medewerker moet immers binnen zijn eigen werkcontext op elk moment en in de meest geschikte vorm de nodige data kunnen raadplegen. Het plan omvat deze 4 stappen:

 1. Automatisatie van (geo)datastromen
  Hierdoor worden alle relevante externe databronnen automatisch besteld, gedownload en verwerkt in een lokale databank, inclusief historiek waar nodig. Een extra kwaliteitscontrole zorgt ervoor dat alles feilloos verloopt.
   
 2. Inventaris volgens OSLO Openbaar Domein
  Het Vlaamse programma Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) zet de lijnen uit voor een informatiemodel voor de inventarisatie van het openbaar domein. GIM implementeerde een conforme databank en via een bijbehorende QGIS-toepassing heeft elke gebruiker makkelijk toegang tot de data.
   
 3. Verwerking van As Built-plannen
  Op dit moment werkt GIM aan de automatische inlezing en verwerking van As Built-plannen van onder meer straten en verkavelingen. Het doel: de As Built-plannen automatisch toetsen op conformiteit met de Basiskaart Vlaanderen (GRB) en toevoegen aan de databank Openbaar Domein.
   
 4. Creatie van een Open Data-portaal
  Dit portaal zorgt er in eerste instantie voor dat alle medewerkers van de stad snel en eenvoudig de vereiste data vinden. Die bekijken ze bovendien in de gewenste vorm. Later kan het portaal ook worden opengesteld voor externe gebruikers, zoals burgers, bedrijven en partners.

Herboren datastructuur opent perspectieven

De automatisatie en integratie van de (geo)data – met de softwaretool FME in de hoofdrol – verliep in meerdere iteraties. Nauw samenspel tussen GIM en Stad Lier, en uitgebreide testing waren cruciaal om tot een oplossing op maat te komen. Het resultaat mag er zijn: verschillende werkprocessen (milieurapporten, landbouwschade, aanvraagverwerking …) verlopen voortaan volledig datagedreven en automatisch. Daarnaast wordt het behalen van de beleidsdoelstellingen eenvoudiger (bv. monitoring van het milieu) en past de nieuwe datastructuur perfect in het concept van een smart city. Missie geslaagd, dus!

Ook je geografisch databeheer automatiseren?

Kies voor Grip op Geo.

Dé sterkte van GIM is dat het complexe businessbehoeftes vertaalt naar beheersbare oplossingen. Dat lukt omdat hun specialisten met ons meedenken. Meerdere workflows en datamodellen kregen tijdens de cocreatie een nieuwe invulling.
Luc Janssens, Data-analyse en GIS-Coördinator bij Stad Lier

Contacteer ons

Alle velden zijn verplicht

Uw gegevens zijn succesvol doorgestuurd.

Error!

GIM respecteert je privacy. We verzamelen je gegevens om je aanvraag te verwerken. Ook kunnen we je mogelijk op de hoogte houden van producten of diensten van GIM. In geen geval bezorgen we je gegevens aan andere organisaties. Je kunt steeds je gegevens inkijken en je verzetten tegen het verwerken ervan.  Raadpleeg het privacy-beleid van GIM  voor meer informatie.

 • Jouw contactpersoon

  An Heirman

  An Heirman

  Project & Relation Manager

  +32 (0)16 40 30 39 +32 (0)16 40 30 39

  Service Desk

  Al klant? GIM helpt je verder.

  Klantendienst