GIM blogt: Hoe geodata de uitrol van glasvezelinfrastructuur mogelijk maken

Meer weten?
30 maart 2023

Glasvezel is de toekomst van breedbandinternet en wordt steeds meer gemeengoed. Maar de uitrol van glasvezelinfrastructuur is in ons dichtbebouwd land niet altijd eenvoudig. Er zijn veel factoren die moeten worden overwogen bij het plannen en uitvoeren van de aanleg van een glasvezelnetwerk. Gelukkig bieden geografische data en tools oplossingen voor operatoren en aannemers. Vijf vragen en antwoorden uit onze dagelijkse praktijk over de rol van geodata voor glasvezelnetwerken.

Wat zijn de socio-economische drivers voor de aanleg van glasvezelnetwerken? 

Europe ambieert een gigabitconnectiviteit voor alle belangrijke economische sectoren. Zo hebben bijvoorbeeld ziekenhuizen breedbandverbindingen nodig voor het uitwisselen van hogeresolutiebeelden. Maar ook vele andere actoren hebben baat bij glasvezelconnectiviteit. Voor het BIPT voeren we momenteel een analyse uit van de drivers voor de aanleg van glasvezelnetwerken. Zo kan BIPT een antwoord formuleren op vragen als:

  • Wie zijn potentiële gebruikers van glasvezelinfrastructuur?
  • Waar zijn ze gelegen?
  • Hoeveel capaciteit is er nodig?

Aan de hand van ruimtelijke analyses op basis van Belmap en andere databronnen leveren onze geo-experts het BIPT cruciale inzichten voor de toekomstige uitrol van infrastructuur.

"Welke zijn de meest aangewezen trajecten voor een glasvezelnetwerk?"

De aanleg en uitbreiding van een netwerk botst in de praktijk op heel wat obstakels, zoals rivieren, spoorwegen, bruggen en wegen. Voor het Agentschap Wegen Verkeer brengen we de meest aangewezen trajecten voor de uitbreiding van hun netwerk in kaart. Op basis van die informatie leveren we inzichten voor de evolutie en dimensionering van deze infrastructuur.

Wat is de kost voor graafwerken voor glasvezelnetwerken?

Netwerkoperatoren en aannemers willen de kost voor de aanleg van een netwerk zo nauwkeurig mogelijk kunnen inschatten. Graafwerken nemen daarvan een belangrijk aandeel voor hun rekening. De kost voor het openleggen van verharde oppervlakken, zoals voetpaden en opritten is uiteraard veel hoger dan voor niet-verharde oppervlakken. Daarom is het van cruciaal belang te weten welk type bodembedekking aanwezig is op locaties waar nieuwe aansluitingen komen. Dankzij de bodembedekkingskaart van Belmap kunnen aannemers en operatoren een eerste inschatting maken van het type verharding.

Hoeveel wooneenheden moeten uitgerust worden met fiber-to-the-home aansluitingen?

Voor de dimensionering van het netwerk, de berekening van het aantal kilometers kabel en de planning van het netwerk is een precieze berekening van het aantal(potentiële)  aansluitingen nodig. Dankzij Belmap, GIM's 3D database van gebouwen en adressen krijgen operatoren een gedetailleerd zicht op het aantal adressen, gevelbreedte en -hoogte, beschermingsstatus, afstand tot de rooilijn en andere gebouweigenschappen. Bovendien brengen we met artificiële intelligentie de bestaande elektriciteits- en verlichtingspalen in kaart. Deze kunnen dienen als drager, zodat dure graafwerken niet langer nodig zijn.

Wat is de meest geschikte tool voor planning en beheer van fiber-infrastructuur?

Diverse aanbieders bieden software-oplossingen aan die het proces van ontwerp, planning, aanleg en beheer ondersteunen. De keuze is sterk afhankelijk van het doel en het type data waarmee deze systemen moeten werken. GIM’s geo-experts bieden ondersteuning aan operatoren die op zoek naar de meest geschikte oplossing.

Heb jij ook een vraag over de inzet van geodata voor glasvezelnetwerken en fiber-to-the-home? Laat het ons weten!

Bart Tuyteleers
Business Development Manager bij GIM
bart.tuyteleers@gim.be

Meer nieuws