Praktische geo-tool effent het pad voor een duurzaam bosbeheer

Meer weten?

Het Fichier Ecologique des Essences (FEE) biedt bosbeheerders een hulpmiddel voor de aanplanting en het onderhoud van tal van boomsoorten in Wallonië. Samen met Forêt Wallonne verrijkte GIM het FEE met een interactieve kaart- en webapplicatie en injecteerde die met een berg aan bosgerelateerde data.

Klant: Forêt Wallonne
Praktische geo-tool effent het pad voor een duurzaam bosbeheer

De uitdaging

Bos- en natuurbeheerders worden vandaag geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen: van klimatologische veranderingen tot het invullen van recreatiebehoeftes, de bestrijding van boomziektes enzovoort. Het maatschappelijke draagvlak en de kennis rond bosbeheer vergroten, is dan ook cruciaal.

Het FEE vormt daarbij een belangrijk hulpmiddel. Het biedt onder meer inzicht in:

 • de ecologische kenmerken van de meest voorkomende boomsoorten in de Waalse bossen;
 • de voedingsbodem, vochtigheidsgraad en klimatologische kenmerken van verschillende bospercelen;
 • welke boomsoorten het meest geschikt zijn om te planten na ontginning.

Maar de FEE-informatie was niet langer up-to-date. Na meer dan 25 jaar intens gebruik van de eerste FEE-versie hadden bosbeheerders nood aan nieuwe, complete en toegankelijke gegevens om een duurzame instandhouding van de natuur te garanderen.

De oplossing

Met het oog op een duurzaam beheer van bos- en natuurgebieden ontwikkelde GIM op vraag van  Forêt Wallonne een geo-tool. Die doet ook dienst als instrument om natuurbeheerders op te leiden, kennis te delen en advies te formuleren voor de herbeplanting of regeneratie van verschillende boomsoorten.

Het resultaat

Met de interactieve kaartapplicatie van het FEE kunnen bosbeheerders onder andere:

 • inzichten verwerven in de vochtigheid, trofische en klimatologische karakteristieken van om het even welk bosperceel in Wallonië;
 • makkelijk de aanbevolen boomsoort vinden om op een perceel te planten of te regenereren;
 • het potentieel van verschillende boomsoorten efficiënt vergelijken op basis van FEE-documenten;
 • rapporten opmaken, bewaren en delen om kennis uit te wisselen met andere bosbeheerders.

De FEE is een realisatie van de vzw Forêt Wallonne, die past in de kaderovereenkomst voor onderzoek en voorlichting rond bosbeheer in Wallonië (ULg, UCL, Forêt Wallonne, SPW). www.fichierecologique.be

Dankzij de geo-expertise en niet aflatende inzet van GIM, zijn we erin geslaagd om een ​​krachtige en intuïtieve toepassing te bouwen die het pad effent voor een ​​duurzaam bosbeheer.
Marc Bussers, Directeur van foretwallone.be

Contacteer ons

Alle velden zijn verplicht

Uw gegevens zijn succesvol doorgestuurd.

Error!

GIM respecteert je privacy. We verzamelen je gegevens om je aanvraag te verwerken. Ook kunnen we je mogelijk op de hoogte houden van producten of diensten van GIM. In geen geval bezorgen we je gegevens aan andere organisaties. Je kunt steeds je gegevens inkijken en je verzetten tegen het verwerken ervan.  Raadpleeg het privacy-beleid van GIM  voor meer informatie.

 • Service Desk

  Al klant? GIM helpt je verder.

  Klantendienst