Kwaliteitsvolle 3D gegevens voor het Brussels Gewest dankzij FME

Meer weten?

Het Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest (CIBG) is beheerder van UrbIS, een geheel van geografische data, tools en toepassingen. Recent lanceerde het CIRB een nieuwe versie van UrbIS. Voor de kwaliteitscontrole van de 3D-data doet het een beroep op GIM.

Kwaliteitsvolle 3D gegevens voor het Brussels Gewest dankzij FME

UrbIS bevat een schat aan geografische en alfanumerieke data over het grondgebied van het Brusselse Gewest. Oorspronkelijk waren enkel 2D data beschikbaar. Recent besliste het CIBG om een uitbreiding door te voeren naar 3D gegevens, in de vorm van gebouwcontouren. Deze toevoeging gebeurde op basis van LiDAR Point Cloud gegevens.

De oplossing: nauwgezette validatie van gegevens

Tal van openbare diensten steunen voor hun werking op kwalitatieve geodata. Om de kwaliteit van hun data te garanderen besliste het CIBG om een nauwgezet controlemechanisme in te stellen voor de update van hun (3D) gegevens. GIM stortte zich met veel enthousiasme op deze opdracht en zette hiervoor FME in, de krachtige ETL-tool (Extract, Transform, Load) van Safe Software.

GIM implementeerde liefst 17 validatieregels. Hierdoor kan het CIBG op een volautomatische wijze:

  • de geometrische en topologische kenmerken van de gegevens controleren (zowel 2D als 3D);
  • de volledigheid van de gegevens nagaan;
  • zich ervan verzekeren dat de verschillende datalagen consistent zijn.

Bij de detectie van een fout wordt deze weergegeven aan de hand van een polygoon die de vorm en de exacte locatie van de fout omvat.

Intuïtief in gebruik

GIM ontwikelde alle gepersonaliseerde validatieregels aan de hand van FME Desktop. Hierdoor beschikt het CIRB over een intuïtieve toepassing om de validatieregels zelf te beheren en verder te ontwikkelen.

Contacteer ons

Alle velden zijn verplicht

Uw gegevens zijn succesvol doorgestuurd.

Error!

GIM respecteert je privacy. We verzamelen je gegevens om je aanvraag te verwerken. Ook kunnen we je mogelijk op de hoogte houden van producten of diensten van GIM. In geen geval bezorgen we je gegevens aan andere organisaties. Je kunt steeds je gegevens inkijken en je verzetten tegen het verwerken ervan.  Raadpleeg het privacy-beleid van GIM  voor meer informatie.

  • Service Desk

    Al klant? GIM helpt je verder.

    Klantendienst