Geotoepassing garandeert Belgisch luchtruim zonder obstakels

Meer weten?

Veiligheid is een absolute prioriteit voor instanties die het luchtverkeer in goede banen leiden. Daarom is betrouwbare informatie over mogelijke obstakels zoals werfkranen, hoogspanningsleidingen en windmolens cruciaal. Een gebruiksvriendelijk meldingsplatform zorgt ervoor dat deze informatie snel en correct doorstroomt naar een centrale databank.

Klant: Nationaal Geografisch Instituut (NGI)
Geotoepassing garandeert Belgisch luchtruim zonder obstakels

eTOD of “electronic Terrain and Obstacle Data” verwijst naar Hoofdstuk 10 van Bijlage 15 bij het Verdrag van Chicago inzake internationale burgerluchtvaart. Het legt internationale regels vast rond de inhoud, productie en publicatie van digitale terreinmodellen en geografische gegevens over hindernissen voor luchtverkeer. Voor ons land speelt het NGI (Nationaal Geografisch Instituut) een sleutelrol aangezien het informatie voor de luchtvaartsector produceert waarop eTOD van toepassing is.

In 2017 sloten de FOD Mobiliteit en Vervoer, het Ministerie van Landsverdediging en het NGI een samenwerkingsakkoord af voor de aanpassing, het beheer en de exploitatie van obstakels en terreingegevens voor de luchtvaart.

Het NGI kreeg het mandaat om een geospatiale databank met terreinobstakels te beheren en de informatie actueel te houden.

Gebruiksvriendelijk meldingsplatform

Het NGI vertrouwde GIM de opdracht toe om een online meldingsplatform te ontwikkelen. Via dit platform dienen landmeters en opdrachtgevers van grote bouwprojecten nieuwe, geactualiseerde en verdwenen obstakels en terreinwijzigingen aan de overheid te melden aan de hand van een digitale kaart.

Het eTOD-meldingsplatform geeft aan projecteigenaars de mogelijkheid om via de kaart de exacte locatie van tijdelijke en permanente obstakels en reliëfwijzigingen te melden. Bovendien kunnen landmeters-experten gedetailleerde opmetingen en bijkomende gegevens over obstakels en reliëfwijzigingen registreren.

Het platform ondersteunt een complexe meldingsstatusflow, met geavanceerde formulieren. Het faciliteert het uploaden van bestanden en geometrie, voert diverse validaties uit en houdt bij dit alles rekening met bewerkingsrechten op basis van het gebruikersprofiel. Elke nacht synchroniseert het platform automatisch met de eTOD-databank van het NGI.

GeoBlox

Powered by Geoblox

Voor dit meldingsplatform zette GIM Geoblox in, het zelf ontwikkelde framework voor de ontwikkeling van webgebaseerde en mobiele kaartapplicaties op maat. Dankzij de inzet van standaardmodules in Geoblox kon het NGI een ‘quick start’ nemen en op korte tijd een eerste basisversie van de applicatie in gebruik nemen. Bovendien is Geoblox gebaseerd op een open architectuur en open standaarden, wat zorgt voor een vlotte integratie met andere componenten. Na de lancering staat GIM gedurende 4 jaar in voor de exploitatie en het onderhoud van het platform.

Met het eTOD-meldingsplatform leverde GIM een gebruiksvriendelijke kaartapplicatie op die het aanleveren van informatie ook mogelijk maakt met een beperkte geo-expertise. De applicatie garandeert dat alle gegevens over obstakels voor de luchtvaart op een correcte manier kunnen worden ingevoerd zodat deze foutloos in onze centrale eTOD-databank terechtkomen.
Koen Haveneers, Diensthoofd Luchtvaartdienst bij het Nationaal Geografisch Instituut

Contacteer ons

Alle velden zijn verplicht

Uw gegevens zijn succesvol doorgestuurd.

Error!

GIM respecteert je privacy. We verzamelen je gegevens om je aanvraag te verwerken. Ook kunnen we je mogelijk op de hoogte houden van producten of diensten van GIM. In geen geval bezorgen we je gegevens aan andere organisaties. Je kunt steeds je gegevens inkijken en je verzetten tegen het verwerken ervan.  Raadpleeg het privacy-beleid van GIM  voor meer informatie.

 • Jouw contactpersoon

  An Heirman

  An Heirman

  Project & Relation Manager

  +32 (0)16 40 30 39 +32 (0)16 40 30 39

  Service Desk

  Al klant? GIM helpt je verder.

  Klantendienst