Betere data-interoperabiliteit leidt tot een efficiënter onderhoud van het netwerk van Sibelga

Meer weten?

Om het beheer van werken en incidenten vlotter te doen verlopen, diende de Brusselse beheerder van het gas- en elektriciteitsdistributienetwerk Sibelga te beschikken over een nauwkeurige en bijgewerkte plaatsbepaling van zijn installaties. De essentiële voorwaarde? De interoperabiliteit van de verschillende informatiesystemen! GIM droeg bij aan een eenvoudige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen het geografische informatiesysteem (GIS), het EAM en de andere beheersystemen van het Sibelga-netwerk. Missie volbracht dankzij het Common Information Model (CIM)!

Klant: Sibelga

Sibelga is de beheerder van de distributienetten voor elektriciteit, aardgas en openbare verlichting voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar missie? De levenskwaliteit van alle Brusselaars verbeteren door het aanbieden van betrouwbare, innovatieve en duurzame oplossingen. 

De uitdaging

"Meer dan ooit staat de energiesector voor ingrijpende veranderingen, zowel vanuit milieu-oogpunt als op technologisch, economisch en menselijk vlak", zo schrijft Sibelga in haar strategisch plan 2020 - 2024. " De energietransitie gaat dermate snel dat we van een echte revolutie mogen spreken. Onder invloed van 4 factoren – de decarbonisatie, de decentralisatie, de digitalisering en de vermindering van het energieverbruik – moet het energielandschap zich razendsnel heruitvinden.".

Om deze uitdagingen aan te gaan, heeft Sibelga een strategisch plan opgesteld dat concrete oplossingen moet aanreiken voor een betrouwbare energievoorziening en het aanbieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening. Om een efficiënt onderhoud van haar netwerkinstallaties te verzekeren, heeft de onderneming een echte digitale sprong  gemaakt dankzij de ontwikkeling van:

 • een toepassing om haar netwerk in real time te controleren, te bewaken en om de stroomvoorziening van op afstand te herstellen (ADMS);
 • een systeem voor het beheer van de werkzaamheden aan het netwerk, inclusief de planning van de technici ter plaatse en de follow-up van dringende interventies;
 • een toepassing voor intelligent beheer van openbare verlichting op basis van een digitale kaarttoepassing.

Deze nieuwe digitale instrumenten verzamelen dagelijks massa's informatie. Met het oog op een betere informatiedoorstroming wil Sibelga de interoperabiliteit verzekeren tussen de toepassingen en de gegevens die zij bevatten.

Hiermee krijgen verantwoordelijken bij Sibelga toegang tot een ruimer gamma aan instrumenten waarmee ze makkelijker gegevens over het netwerk kunnen uitwisselen.  Bovendien moet dit op een transparante en geautomatiseerde manier verlopen zonder extra inspanningen om de gegevens te "vertalen". Dit is een essentiële voorwaarde voor de overgang van een silologica naar een logica van delen van informatie. Een echte uitdaging voor Sibelga en voor GIM!

De oplossing

Elektriciteits- en gasnetwerken steunen op complexe gegevensmodellen. De beheerstoepassingen hanteren formaten die vaak verschillen van de formaten die in het geografisch informatiesysteem (GIS) worden gebruikt.

Daarom besloot Sibelga  om eerst een oplossing voor gegevensuitwisseling voor het elektriciteitsnet te ontwikkelen en deze vervolgens, indien succesvol, uit te breiden naar het gasnetwerk.

In een eerste fase werkte GIM, samen met Sibelga en andere partners, aan de analyses en tests voor de ontwikkeling van een integratie op basis van het CIM (Common Information Model). Hiermee wordt de kwaliteit en de samenhang van de activa- en locatiegegevens in alle informatiesystemen voor het elektriciteitsnet gegarandeerd.

Het CIM is een UML-pakket (Unified Modelling Language) waarin de verschillende elementen (klasses, attributen, gegevenstypes) en de onderlinge relaties duidelijk worden gedefinieerd en waarmee ze vanuit één programma kunnen worden benaderd. De belangrijkste onderdelen van dit semantisch model zijn

 • een vocabularium van basistermen;
 • een nauwkeurige omschrijving van de betekenis van deze termen;
 • de wijze waarop deze termen met elkaar in verband staan.

Op basis van het CIM-ontwerp dat Sibelga tijdens een eerder project heeft uitgewerkt, droeg GIM bij aan de analyse van de CIM-uitbreiding om een subset te ontwikkelen die is aangepast aan de specifieke kenmerken van het beheer van de verschillende activa van Sibelga. Dit omvatte ook de mapping van de gegevens naar 4 verschillende toepassingen. Deze stap is zeer belangrijk omdat zij de basis vormt voor de ontwikkeling van een toepassing voor het lezen en schrijven van CIM-bestanden die communicatie tussen de beoogde toepassingen mogelijk maakt.

Het voordeel van deze oplossing is dat elke netwerkupdate in het GIS onmiddellijk naar de andere systemen wordt gedistribueerd. Daardoor kunnen de medewerkers van Sibelga efficiënter werken en profiteren van een perfecte synchronisatie van de gegevens tussen de verschillende systemen.

Het resultaat

Dankzij de integratie met het CIM-model, kan Sibelga de kwaliteit van de gegevens in real time binnen hele organisatie garanderen. Bovendien kunnen de gegevens ook gemakkelijker beheerd worden en vlot uitgewisseld tussen de verschillende toepassingen van het informatiesysteem.

De oplossing die we hebben uitgewerkt voor het electriciteitsnet zal ons in staat stellen de gegevensuitwisseling uit te breiden tot andere toepassingen en ook het gasnetwerk zeer snel te integreren. Wij hebben vertrouwen in de toekomst van dit project om ons netwerkbeheer te digitaliseren. De experten van GIM hebben met hun deskundigheid op het gebied van interoperabiliteit, geografische informatiesystemen en geodata bijgedragen tot de succesvolle implementatie van de oplossing
Frédérique Lagae, Team Manager DBS GIS bij Sibelga

Contacteer ons

Alle velden zijn verplicht

Uw gegevens zijn succesvol doorgestuurd.

Error!

GIM respecteert je privacy. We verzamelen je gegevens om je aanvraag te verwerken. Ook kunnen we je mogelijk op de hoogte houden van producten of diensten van GIM. In geen geval bezorgen we je gegevens aan andere organisaties. Je kunt steeds je gegevens inkijken en je verzetten tegen het verwerken ervan.  Raadpleeg het privacy-beleid van GIM  voor meer informatie.

 • Jouw contactpersoon

  Christophe Adriaensen

  Christophe Adriaensen

  Sales Director

  016 403039 016 403039

  Service Desk

  Al klant? GIM helpt je verder.

  Klantendienst