Een mobiliteitsbudget voor alle medewerkers van GIM

Meer weten?
18 juli 2019

Sinds 1 juli 2019 kunnen de werknemers van GIM een eigen klimaatvriendelijk mobiliteitspakket samenstellen. Daarmee is GIM één van de eerste bedrijven die de recente maatregel rond het mobiliteitsbudget van de federale overheid in de praktijk brengt. Met dit initiatief verkleinen we onze ecologische voetafdruk en sporen we al onze medewerkers aan om te kiezen voor energiezuinige mobiliteit.

Het mobiliteitsvraagstuk is geen onbekend terrein voor GIM. We bieden klanten al jaren heldere inzichten over verkeersstromen, bereikbaarheid en multimodaal transport. "Het was bijgevolg logisch dat we ook onze eigen mobiliteit aan een kritische analyse onderwierpen," aldus Babs Dumont, HR-manager. "Onze medewerkers zijn vragende partij voor een milieuvriendelijk beleid. Toen we vorig jaar onze bedrijfswaarden herformuleerden schoven zij respect voor onze planeet expliciet naar voor."

Minder autokilometers 

Bij de start van deze oefening maakte GIM een analyse van zijn CO2-uitstoot. Daaruit bleek dat 73% van de uitstoot afkomstig is van het wagenpark. "Op basis van deze analyse hebben we beslist om op twee fronten te strijden: een vergroening van het wagenpark en een vermindering van het aantal kilometers. Het was voor ons een mooie opsteker dat de overheid op 1 maart van dit jaar het licht op groen zette voor de invoering van het mobiliteitsbudget. We zijn daar onmiddellijk mee aan de slag gegaan en hebben alle puzzelstukjes in mekaar gepast."

boven: een geo-analyse van het woon-werkverkeer vormde het vertrekpunt voor het nieuwe mobiliteitsbudget

Dankzij het mobiliteitsbudget kunnen werknemers een zuinige bedrijfswagen combineren met alternatieve mobiliteitsoplossingen, zoals een treinabonnement, een e-bike of een elektrische step. “Wanneer het huidige leasingcontract afloopt kan de medewerker zijn of haar wagen inruilen voor een zuiniger en eventueel ook kleiner model. Het resterende budget kan ingezet worden voor andere mobiliteitsoplossingen. Kies je voor een kleinere wagen, dan kun je voor je jaarlijkse vakantie een ruimer exemplaar huren. Als je vlakbij je werk gaat wonen, kun je zelfs een deel van je lening of huur inbrengen.

Duurzame mobiliteit voor iedereen

Maar het plan van GIM gaat nog verder: ook de personeelsleden zonder bedrijfswagen kunnen kiezen uit een pakket aan opties om hun professionele verplaatsingen duurzamer te maken: een (elektrische) fiets, een step, een abonnement voor het openbaar vervoer en tal van andere mogelijkheden. "Ons Leuvens kantoor is vlot bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer, dat helpt natuurlijk bij de invoering van zo'n omvattend plan," aldus Babs. “Voor onze vestiging in Wallonië gaan we op termijn ook op zoek naar een locatie die beter bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Leasefiets verdringt parkeerplaats

Los van het mobiliteitsbudget kan elke werknemer die met de fiets komt werken een fiets leasen tegen gunstige voorwaarden. Zo worden de autokilometers beperkt en gaat er ook minder budget naar het huren van dure parkeerplaatsen, een ander pijnpunt in het huidige mobiliteitsbeleid. 

foto: Babs Dumont, HR Manager: "We hebben echt nagedacht over een logische combinatie van maatregelen die allemaal bijdragen tot ons uiteindelijk doel: onze ecologische voetafdruk verkleinen op een slimme en efficiënte manier. Zo stimuleren we medewerkers om hun verplaatsingen in te perken via faciliteiten als telewerk en de inzet van teleconference-technologie. We spenderen daardoor minder tijd in de wagen en vermijden de files. Per slot van rekening is dit plan ook gunstig voor de productiviteit EN de fitheid van onze mensen, dat nemen we er natuurlijk graag bij.


Expertise van Agoria 

Agoria, de federatie van de Belgische technologiebedrijven stond GIM bij met fiscale en sociaal-juridische expertise om het nieuwe mobiliteitsbudget op correcte wijze te implementeren.
 

Meer nieuws