Met OSLO bedrijventerrein zet VLAIO in op betere data-uitwisseling

Meer weten?

Sinds enige tijd is de dataset GIS-bedrijventerreinen publiek beschikbaar volgens de nieuwe OSLO datastructuur. De nieuwe datastructuur is eenvoudiger opgebouwd, met gegevens die beter te begrijpen en makkelijker te gebruiken zijn. Ontwikkelaars en beheerders leveren informatie aan volgens de OSLO bedrijventerreinenstandaard. Het resultaat: kwalitatieve en actuele informatie over bedrijventerreinen in Vlaanderen.

Om een decentraal beheer van informatie over bedrijventerreinen mogelijk te maken helpt GIM VLAIO bij de uitwerking van een databank voor bedrijfspercelen en bedrijventerreinen volgens de recente OSLO standaard. De geodata experts van GIM stonden in voor de analyse en optimalisatie van het datamodel en voor de modellering van FME-processen om de bestaande data te transformeren, uit te wisselen en te valideren.

GIS-bedrijventerreinen als authentieke gegevensbron

De dataset GIS-bedrijventerreinen wordt beheerd door VLAIO en geeft een overzicht van de ligging en de structuur van de bedrijventerreinen in Vlaanderen.

Op 24 april 2015 werd deze dataset door de Vlaamse Regering erkend als authentieke geografische gegevensbron. (Dit is een op elektronische wijze bijgehouden verzameling van geografische gegevens die als de meest volledige en kwalitatief hoogstaande door de Vlaamse Regering erkend is, en die nuttig of noodzakelijk is in het kader van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.)

Ze dient verplicht gebruikt te worden door alle Vlaamse overheidsinstanties bij uitvoering van taken van algemeen belang. Dit houdt onder meer in dat alle data bij deze centrale bron worden opgevraagd en overheden niet meer afzonderlijk gegevens verzamelen. Daarnaast is er ook een algemene terugmeldingsplicht van toepassing.

Meer kwaliteit dankzij doordacht databeheer

Om de kwaliteit en de actualiteit van de gegevens in de authentieke bron over bedrijventerreinen in Vlaanderen te verbeteren, is VLAIO in 2020 gestart met het 'decentraal medebeheer' van deze gegevens. Dit wil zeggen dat ontwikkelaars en beheerders van bedrijventerreinen zelf verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van correcte en actuele informatie over de terreinen die ze beheren. In ruil krijgen ze van VLAIO verrijkte gegevens terug, met informatie over leegstand, (secundair) aanbod en bedrijfsvestigingen. Het uitwisselen van deze gegevens gebeurt in beide richtingen volgens een model dat gebaseerd is op de OSLO Bedrijventerrein-standaard. Zo hoeft VLAIO zelf geen omzettingen meer te doen.

In samenwerking met VLAIO heeft GIM de processen uitgewerkt die dit decentraal medebeheer mogelijk maken. Datasets die de medebeheerders aan VLAIO bezorgen, worden automatisch gevalideerd en de leverancier ontvangt een validatierapport over de aangeleverde gegevens. Voldoen de geleverde gegevens aan de kwaliteitscriteria, dan worden de gewijzigde gegevens automatisch aan de centrale databank van VLAIO toegevoegd.

Betere inzichten voor bedrijven en overheden

De OSLO bedrijventerreinen standaard en het daarop gebaseerde datamodel heeft een breed draagvlak en kwam tot stand met inbreng van verschillende partners. Dankzij de sterk vereenvoudigde datastructuur en eenduidige semantiek zijn data van partners onderling uitwisselbaar en kunnen ze automatisch verwerkt worden. Daarnaast zijn uniforme data analyses, rapportering en betere visualisaties mogelijk.

Elk terrein of perceel heeft een uniek publiek nummer (volgens de Vlaamse URI standaard) waardoor ze eenvoudig onderling en aan bijkomende externe informatie gelinkt kunnen worden. Zo krijgen overheden EN bedrijven nog betere inzichten over nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. 

Lees ook het artikel op de VLAIO website

Dankzij het nieuwe datamodel zijn data van partners onderling uitwisselbaar en kunnen ze automatisch verwerkt worden. Zo krijgen overheden EN bedrijven nog betere inzichten over nieuwe en bestaande bedrijventerreinen
Idris Peiren, Teamleader GIS bij Agentschap Innoveren en Ondernemen

Contacteer ons

Alle velden zijn verplicht

Uw gegevens zijn succesvol doorgestuurd.

Error!

GIM respecteert je privacy. We verzamelen je gegevens om je aanvraag te verwerken. Ook kunnen we je mogelijk op de hoogte houden van producten of diensten van GIM. In geen geval bezorgen we je gegevens aan andere organisaties. Je kunt steeds je gegevens inkijken en je verzetten tegen het verwerken ervan.  Raadpleeg het privacy-beleid van GIM  voor meer informatie.

 • Jouw contactpersoon

  An Heirman

  An Heirman

  Project & Relation Manager

  +32 (0)16 40 30 39 +32 (0)16 40 30 39

  Service Desk

  Al klant? GIM helpt je verder.

  Klantendienst