Geslaagde INSPIRE-dataharmonisatie voor het Groothertogdom Luxemburg

Geslaagde INSPIRE-dataharmonisatie voor het Groothertogdom Luxemburg

Meer weten?

De Luxemburgse overheid kreeg van GIM de nodige tools om haar geodata en diensten binnen de door de Europese Commissie opgelegde deadline INSPIRE-conform te maken.

Klant: Administration du Cadastre et de la Topographie (ACT)
Geslaagde INSPIRE-dataharmonisatie voor het Groothertogdom Luxemburg

De uitdaging

Om geografische gegevens binnen de Europese Unie makkelijker vindbaar en uitwisselbaar te maken, pakte de Europese Commissie in 2007 uit met de INSPIRE-richtlijn. INSPIRE wordt stapsgewijs uitgerold over een periode van meer dan 10 jaar, met verschillende deadlines van 2010 tot 2021. De laatste deadlines hebben betrekking op de interoperabiliteit van datasets en diensten, met een deadline in november 2017 en een volgende in oktober 2020.

De Administration du Cadastre et de la Topographie (ACT) kreeg de opdracht om een interoperabele geografische data-infrastructuur voor het volledige Groothertogdom Luxemburg te ontwikkelen en beheert ruim 250 datasets afkomstig van 22 overheidsinstanties. Die sets omvatten ruimtelijke gegevens die gebruikt worden in milieustudies en voor het uitstippelen van het beleid, met onder meer kadastrale percelen, beschermde sites en vervoersnetwerken. Het harmoniseren van al die verschillende soorten gegevens en formaten is, gezien de krappe deadlines, een hele klus.

De oplossing

Om de weg vrij te maken voor een (kosten)efficiënte uitrol, vroeg ACT aan GIM om een organisatiestructuur uit te tekenen waarin alle taken voor het harmoniseren en publiceren van de datasets door een centraal ondersteuningsteam worden uitgevoerd. Die structuur werd vervolgens in een roadmap gegoten, die een overzicht geeft van:

 • alle taken voor het harmoniseren van de datasets;
 • de functies en verantwoordelijkheden van het ondersteuningsteam;
 • de voorlopige planning en milestones voor het behalen van de projectdoelstellingen.

Gebruik makend van de toonaangevende data-integratiesoftware FME als tool voor dataharmonisatie en -publicatie, implementeerden ACT en GIM samen een volledig automatische workflow. Die workflow stelt ACT in staat om automatisch:

 • verschillende geografische datasets vanaf hun bron te lezen en om te zetten volgens de INSPIRE-vereisten;
 • datasets op te laden naar het opendataportaal en de gegevens in te voeren in PostGIS, een opensourcedatabase met ruimtelijke functies zoals afstand, gebied, kruispunt enz.;
 • datasets te configureren om ze te kunnen visualiseren en weergeven op GeoServer, een opensourceserver voor het delen van georuimtelijke gegevens;
 • metadatabestanden te updaten naar de GeoNetwork-catalogus;
 • na te gaan of datasets en diensten INSPIRE-conform zijn.

Het resultaat

Dankzij de INSPIRE-expertise van GIM en zijn kennis van FME kan het Groothertogdom Luxemburg voortaan grote geografische datasets automatisch omzetten, delen, verwerken en valideren en werd de INSPIRE-deadline van 23 november 2017 voor ANNEX I probleemloos gehaald.

Dankzij de uitstekende samenwerking met het GIM-team haalde het Groothertogdom Luxemburg de INSPIRE-deadline voor ANNEX I ruimschoots op tijd.
JEFF KONNEN, GEODATAVERANTWOORDELIJKE BIJ ACT, LUXEMBURG

Contacteer ons

Alle velden zijn verplicht

Uw gegevens zijn succesvol doorgestuurd.

Error!

GIM respecteert je privacy. We verzamelen je gegevens om je aanvraag te verwerken. Ook kunnen we je mogelijk op de hoogte houden van producten of diensten van GIM. In geen geval bezorgen we je gegevens aan andere organisaties. Je kunt steeds je gegevens inkijken en je verzetten tegen het verwerken ervan.  Raadpleeg het privacy-beleid van GIM  voor meer informatie.

 • Service Desk

  Al klant? GIM helpt je verder.

  Klantendienst