Grip op VIP

Meer weten?

Ben je als lokaal bestuur verantwoordelijk voor het opladen van vastgoedinformatie op het Vastgoedinformatieplatform (VIP)? Met de Grip op Geo-VIP applicatie worden je dossiers op het VIP automatisch verrijkt met al jouw vastgoedinformatie.

Op 3 oktober 2022 ging het Vastgoedinformatieplatform (VIP) van start voor notarissen en vastgoedmakelaars in de eerste aangesloten gemeenten. Het VIP maakt een eenvoudige uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk. Bij een verkoop of langdurig verhuur kunnen de verschillende aanvragers de informatie verkrijgen via één eenvoudige toepassing. Het platform verzamelt data uit de aangesloten centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verrijkt . Na een kwaliteitscontrole wordt het dossier afgeleverd aan de aanvrager.  

Tegen uiterlijk 1 januari 2024 zullen aanvragers via dit platform vastgoedinformatie kunnen opvragen van alle Vlaamse steden en gemeenten. Lokale besturen zijn verplicht aan te sluiten volgens de door Vlaanderen opgestelde timing. 

Wat is Grip op VIP? 

Om steden en gemeenten te ontzorgen bij het verzamelen en verwerken van vastgoedinformatie hebben we een speciale Grip op VIP-app ontwikkeld. Deze zorgt ervoor dat de aangevraagde dossiers op het Vastgoedinformatieplatform automatisch worden verrijkt met vastgoedinformatie van het lokaal bestuur. 

Het proces doorloopt meerdere veiligheidscontroles, zowel langs de kant van het VIP als in de Grip op VIP-app. Deze veiligheidscontroles beantwoorden aan de standaarden van en zijn getest door Digitaal Vlaanderen.

Hoe werkt het? 

Deze oplossing haalt volledig automatisch alle openstaande aanvragen uit het VIP-platform op. Vervolgens gaat het voor elke aanvraag onderzoeken of er informatie over het perceel beschikbaar is in de lokale datasets. De beschikbare informatie wordt aan het dossier toegevoegd, rechtstreeks op het centrale Vastgoedinformatieplatform. Daar kan een medewerker van het lokaal bestuur het dossier verder nakijken en finaal valideren. 

GIM bouwde deze oplossing aan de hand van FME, het data-integratieplatform van Safe Software. GIMs expertise in FME en geodata-integratie staat garant voor een feilloos databeheer.  

Wil je meer weten over Grip op VIP app of andere ‘Grip op Geo’-applicaties? Contacteer ons of bekijk nu het gratis webinar dat we rond dit thema gaven in oktober 2022. 

Webinar - Vastgoedinformatieplatform : automatiseren van databeheer bij lokale besturen

Geïnteresseerd in wat we doen?

Laat het ons weten