Een GDI omvat niet alleen een geografische databank, webservices en de webclient van een typisch WebGIS, maar ook gekoppelde databanken en applicaties, een geografische metadata-catalogus en een portaalsite. GIM werkt mee aan de GDI-implementatie binnen en tussen organisaties, op regionale, nationale en internationale schaal.

Van regionaal tot Europees

Europa vaardigde de INSPIRE-kaderrichtlijn uit om een Europese geografische data-infrastructuur te bewerkstelligen via webservices. Elke lidstaat is hierbij verantwoordelijk voor zijn eigen infrastructuur. GIM werkt mee aan de implementatie van de INSPIRE-infrastructuur voor zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië.

  • In Vlaanderen was GIM verantwoordelijk voor het INSPIRE-handboek en de implementatie van het metadatacenter van www.geopunt.be op basis van het GeoNetwork Opensource. Ook is GIM actief in de implementatie en het dagelijks beheer van de geografische data-infrastructuur van MercatorNet, één van de belangrijkste knooppunten in de Vlaamse GDI.
  • In Brussel definieerde GIM de INSPIRE-roadmap en bouwden we de volledige geografische data-infrastructuur uit. We namen zowel de portaalsite http://www.geo.irisnet.be, de metadatacatalogus als de visualisatie en downloadservices voor onze rekening.
  • In Wallonië leverde GIM consultancy omtrent het strategisch plan voor de uitbouw van de Waalse geografische data-infrastructuur. We werkten mee aan de opmaak van de geografische metadata en de voorbereidende studie voor de downloadservices.

Geharmoniseerde datamodellen als essentiële bouwsteen

GIM heeft ruime ervaring met de geharmoniseerde datamodellen van INSPIRE en datamodellen die hierop steunen zoals het Informatie Model Kabels en Pijpleidingen voor KLIP, de centrale planaanvraagmodule voor Vlaanderen. Daarnaast is GIM verantwoordelijk voor de standaardisatie van Aardobservatieprofielen van OGC-standaarden in opdracht van ESA. 

Leer meer over INSPIRE dataharmonisatie

Deze pagina delen:

Meer weten over Geografische Data Infrastructuur?

Alle velden zijn verplicht

Uw gegevens zijn succesvol doorgestuurd.

Error!

  • Service Desk

    Al klant? GIM helpt u verder.

    Klantendienst