Satellietbeelden gebruiken: een handleiding

Satellietbeelden gebruiken: een handleiding

Meer weten?

Satellietbeelden zijn zoals kaarten: ze zitten vol nuttige waardevolle informatie, op voorwaarde dat ze zorgvuldig worden uitgekozen, met kenmerken die in de lijn liggen van jouw toepassing. GIM biedt een verscheidenheid van beelden met zeer hoge, hoge en medium resolutie aan en wat belangrijker is, GIM geeft je de nodige ondersteuning.

Hoe de meest geschikte beelden kiezen: 5 tips en strategieën

Satellietbeelden kunnen je laten zien hoeveel een stad verandert, waar sloppenwijken gelegen zijn, hoeveel struiken je moet verwijderen langsheen je infrastructuurnetwerk, hoe goeg je gewassen groeien, of waar je je zendmasten moet plaatsen.

Om de grote hoeveelheid informatie in een satellietbeeld ten volle te kunnen gebruiken, moet je de volgende 5 elementen in beschouwing nemen. Wij helpen je met de gepasten antwoorden te leveren.

Definieer het schaalniveau

Wat is de grootte en de vorm van mijn interessegebied? Welk detailniveau is nodig voor mijn toepassing?

Hoe hoger de ruimtelijke resolutie, hoe kleiner de grootte van het beeld. Satellieten scannen het aardoppervlak af wat resulteert in stroken beeldmateriaal die een bepaalde breedte hebben. Sommige systemen zijn ontworpen om snel grote delen van het aardoppervlak met een bepaald detailniveau op te nemen (bijvoorbeeld 1,5 m resolutie met een opnamebreedte van 60 km) terwijl andere systemen meer geschikt zijn om in te zoomen op kleine gebieden (bijvoorbeeld 30 cm resolutie met een opnamebreedte van 13 km).

Dus het is van belang om na te gaan wat de kleinste landschapselementen zijn die je wil onderscheiden in het beeld en wat de oppervlakte is van het gebied waarin je moet werken. Door deze 2 elementen te combineren zullen we de meest geschikte ruimtelijke resolutie bepalen en zullen we de lijst met mogelijke sensoren beperken, waarbij we ook de minimaal te bestellen oppervlakte in rekening zullen brengen bij deze keuze.

Definieer de opnameperiode

Heb je zeer recente beelden nodig of kunnen we teruggaan in de tijd en zo ja, hoe ver? Ben je geïnteresseerd in een specifieke periode of seizoen? Zijn er tijdsgeboden aspecten verbonden aan je project? Zijn er voor je toepassing een reeks van beelden over dezelfde plaats noodzakelijk?

We hebben toegang tot verscheidene beeldcatalogi en kunnen ver teruggaan in de tijd, zelfs tot in de jaren '70. En dus kunnen we de beste beelden voor elke specifieke tijdsperiode zoeken en terugvinden. We kunnen ook nieuwe opnames van satellietbeelden laten programmeren en zo op aanvraag nieuw beeldmateriaal laten aanmaken. In dat geval voeren we eerst een haalbaarheidsstudie uit om te bepalen hoe lang de opnameperiode dient te zijn en wat de kans op een succesvolle opname is. Tot slot, kunnen we een serie van beelden laten opnemen, waardoor veranderingen in het landschap kunnen worden geanalyseerd.

Defineer de informatie-inhoud

Moet je de gezondheid van je gewas vaststellen of een onderscheid maken tussen verschillende geologische structuren? Wil je je gebied in 3D bekijken?

De sensoren aan boord van satellieten zijn in staat om straling te registreren die wordt weerkaatst of wordt uitgezonden op het aardoppervlak of op objecten die op de grond aanwezig zijn. Dit laat je toe om satellietbeelden grondig te analyseren en om deze correct te interpreteren. GIM biedt vele types van spectrale beelden aan: panchromatische beelden (grijswaarden), rood/groen/blauw-beelden, nabij-infraroodbeelden, beelden in het gele spectrum of het 'red edge' spectrum, kortegolf-infraroodbeelden, thermale beelden, X/L/C-band radarbeelden,...

Optische beelden en radarbeelden kunnen ook hoogte-informatie bevatten. Verscheidene technieken worden gebruikt om digitale terreinmodellen af te leiden die de topografie van je gebied weergeven of 3D-modellen van bijvoorbeeld de gebouwen of bomen in het gebied.

Definieer het budget

Samen met de andere elementen, bepaalt je budget mee welke sensoren een types van satellietbeelden je je kan veroorloven. Het heeft geen zin om opties in beschouwing te nemen die te duur zijn. We zullen deze beperkingen in rekening nemen en de beste oplossing voorstellen rekening houdend met je beschikbare budget.

Contacteer ons

Alle velden zijn verplicht

Uw gegevens zijn succesvol doorgestuurd.

Error!

GIM respecteert je privacy. We verzamelen je gegevens om je aanvraag te verwerken. Ook kunnen we je mogelijk op de hoogte houden van producten of diensten van GIM. In geen geval bezorgen we je gegevens aan andere organisaties. Je kunt steeds je gegevens inkijken en je verzetten tegen het verwerken ervan.  Raadpleeg het privacy-beleid van GIM  voor meer informatie.

 • Jouw contactpersoon

  Véronique De Laet

  Véronique De Laet

  Project Manager

  +32 16 40 30 39 +32 16 40 30 39

  Service Desk

  Al klant? GIM helpt je verder.

  Klantendienst