Smart Cities

Meer weten?

Data zijn de brandstof voor de slimme steden van morgen. Ontdek hoe GIM steden en gemeenten helpt om hun geodata beter te beheren, te integreren en uit te wisselen.

Onze antwoorden op uitdagingen voor Smart Cities

Smart Cities

Geografische data naadloos afstemmen op het GRB

Het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis, waarop alle gebruikers eigen gegevens kunnen enten.

Het GRB – gebiedsdekkend voor Vlaanderen – is vanaf 2015 verplicht te gebruiken, conform het GRB-decreet. Het is een belangrijk instrument voor het organisatiebreed inzetten van GIS bij organisaties die met grootschalige geodata werken.

Waarom u uw gegevens en werking beter afstemt op het GRB? De GIS-matig verkregen informatie is eerst en vooral betrouwbaarder: de antwoorden op uw vragen inzake stedenbouwkundige voorschriften, opzoekingen in de notarisbrief, … zullen dan ook correcter zijn. Bovendien verloopt de werking van uw organisatie efficiënter en verleent u een betere dienstverlening aan uw burgers. Ook kan u grensoverschrijdende problemen makkelijker aanpakken. En ten slotte kan u beter communiceren met andere GDI-Vlaanderen-partners via de uitwisseling en het gebruik van elkaars gegevens.

Door het gebruik van diverse en onstabiele referentie-ondergronden in het verleden, worden de geografische data van gemeenten niet correct op het GRB weergegeven.

Kijk bijvoorbeeld hoe GIM de stad Gent helpt bij de harmonisatie van wegeninformatie met het GRB

Smart Cities

Je dienstverlening verbeteren door geografische data slimmer te gebruiken

Door je geografische databronnen te combineren, kun je ze omvormen tot bruikbare informatie voor jedienstverlening. GIM helpt steden en gemeenten met het structureren van geografische databanken (formaten, objecten, relaties). Of je kunt bij ons terecht om je bestaande datamodel te transformeren naar een ander, bruikbaarder of opgelegd bestandsformaat.

We kunnen ook je geodataverzameling optimaliseren. Zo kunnen we digitale data samenbrengen uit verschillende bronnen of kunnen we meerdere datasets harmoniseren tot één geheel.

GIM helpt steden en gemeenten ook om de juiste controlemechanismen voor geodata op te zetten. Zo ben je zeker van een optimale kwaliteit inzake geometrie (bijvoorbeeld topologie) en attributen. Bovendien detecteren we incoherenties bij het combineren van meerdere bronnen, in 2D of 3D.

Lees hier hoe GIM Stad Kortrijk helpt bij het databeheer voor hun Smart City Toolbox. 

Contacteer ons

Alle velden zijn verplicht

Uw gegevens zijn succesvol doorgestuurd.

Error!

GIM respecteert je privacy. We verzamelen je gegevens om je aanvraag te verwerken. Ook kunnen we je mogelijk op de hoogte houden van producten of diensten van GIM. In geen geval bezorgen we je gegevens aan andere organisaties. Je kunt steeds je gegevens inkijken en je verzetten tegen het verwerken ervan.  Raadpleeg het privacy-beleid van GIM  voor meer informatie.

 • Jouw contactpersoon

  An Heirman

  An Heirman

  Project & Relation Manager

  +32 (0)16 40 30 39 +32 (0)16 40 30 39

  Service Desk

  Al klant? GIM helpt je verder.

  Klantendienst

  Geïnteresseerd in wat we doen?

  Laat het ons weten