The State of Location Intelligence 2018: datakwaliteit vormt grootste uitdaging

Meer weten?
14 mei 2018

CARTO, producent van webgebaseerde location intelligence software en partner van GIM, onderzocht hoe grote bedrijven in de Verenigde Staten location intelligence gebruiken en wat hun belangrijkste uitdagingen zijn. Het resultaat werd gebundeld in een heldere studie: "The State of Location Intelligence 2018." Wij vatten de conclusies hier bondig samen. 

  • Location intelligence wordt steeds belangrijker instrument voor bedrijven

Bijna alle grote en middelgrote bedrijven gebruiken locatiedata voor hun interne werking. 84% van de respondenten geeft aan dat ze ook in de toekomst meer zullen investeren in locatiedata. 

  • Toegang tot de juiste data en datakwaliteit vormen grote uitdaging

Voor bijna de helft van de beslissingsnemers is datakwaliteit een belangrijke uitdaging. 31% van de respondenten heeft problemen om de geschikte databronnen te identificeren. 

41% zegt niet over de juiste competenties te beschikken om de data te verwerken en om te zetten in bruikbare inzichten. 

  • Er is nog veel groeimarge voor betere locatie-analyses in grote bedrijven

De studie wees uit dat bedrijfsleiders een gunstiger beeld hebben over locatiedata dan hun analisten die het werk op het veld uitvoeren. Deze laatsten geven aan dat ze vaak nog met tools werken die niet geschikt zijn om ruimtelijke analyses door te voeren. 42% van de analisten gebruikt nog geen location intelligence software, maar doet eerder een beroep op de gangbare business intelligence- of rekensoftware. 

Tot slot geeft CARTO nog 3 tips mee om nog meer inzichten te halen uit location intelligence:

  • Bedrijven doen er goed aan hun location intelligence proces te documenteren en te formaliseren.

  • Beslissingnemers dienen een duidelijke visie te creëren over hun verwachtingen inzake location intelligence en deze te communiceren aan hun medewerkers.

  • Analisten kunnen zich nog meer en beter informeren over de mogelijkheden van de nieuwe location intelligencetools en -data om de verwachtingen van hun management in te lossen. 

Het volledige rapport "The State of Location Intelligence 2018" is te lezen op de website van CARTO.