Schijnwerper op buurtwerk ’t Lampeke in Leuven

Meer weten?
10 december 2020

Als Leuvense onderneming geeft GIM lokale organisaties die aandacht hebben voor kwetsbare stadsgenoten graag een duwtje in de rug. Buurtwerk ’t Lampeke strijdt al 50 jaar tegen armoede en sociale uitsluiting in Leuven Noord. We spraken met algemeen coördinator Karin Nelissen over de werking van ’t Lampeke en natuurlijk over armoede en sociale isolatie in Coronatijd.

Buurtwerk ’t Lampeke werkt rechtstreeks met de kansarme doelgroep en is expliciet afgestemd op mensen binnen én buiten de buurt die, om welke reden ook, maatschappelijk kwetsbaar zijn of dat dreigen te worden. De werking wil kansarmoede opmerken en doorbreken en ondersteunt mensen door samen met hen problemen aan te pakken en op weg te gaan. Tegelijk brengt ze ook beweging in de samenleving door samen te werken en in dialoog te gaan met diverse organisaties en instellingen.

We ontmoeten Karin in de tuin van een voormalige textielfabriek in het hartje van de Ridderbuurt in Leuven Noord. Hier heeft buurtwerk ’t Lampeke een warm nest gebouwd voor jong en oud uit de buurt.

“Van oudsher is dit een volksbuurt met vooral kleine arbeiderswoningen,” zo steekt Karin van wal. “Deze wijken dateren uit de tijd waarin er nog semi-industriële activiteiten in de stad plaatsvonden, zoals in deze oude textielfabriek. De industrie is intussen grotendeels verdwenen, maar het volkse karakter van de buurt is tot op vandaag bewaard gebleven. Ondanks de snelle ontwikkelingen in de Leuvense binnenstad en aan de Vaartkom kent de Ridderbuurt nog steeds een relatief hoog aandeel aan kwetsbare bewoners.”

Ontstaan eind jaren ’60 groeide de werking uit tot een vaste waarde in Leuven. Iedereen is welkom en kan er terecht met alle vragen. De werking biedt gezellige ontmoetingsplekken en diverse activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Er is aandacht voor gezinnen, kinderen, koppels, ouderen en alleenstaanden. Het realiseren van gelijke kansen en rechten voor iedereen binnen een solidaire samenleving is het uiteindelijke doel.

Op het kruispunt van levensdomeinen

“Het is een bewuste keuze om onze werking aan te bieden voor alle leeftijden en binnen alle cruciale levensdomeinen, zoals onderwijs, cultuur, gezondheid, wonen, werken en vrije tijd,” zo gaat Karin verder.  “We zijn ervan overtuigd dat we zo de sociale netwerken kunnen uitbouwen die nodig zijn om individuele talenten te ontwikkelen.”

De lijst met initiatieven en realisaties van ’t Lampeke oogt indrukwekkend: naast het buurthuis (met een focus op volwassenen) zijn er nog 4 andere deelwerkingen: dagopvang de Wurpskes, kinderwerking Fabota, de gezinswerking Prego (voor toekomstige en jonge gezinnen) en jongerenwerking Den Tube. Den Tube is ondergebracht in een unieke boot aan de Leuvense Vaartkom. Vanuit deze vijf deelwerkingen groeien er telkens nieuwe projecten: de sociale fietstaxi, de percussiegroep FabotastiX of ‘de groene vingers’. Wie groene vingers heeft, kan mee in de volkstuintjes groenten kweken.

Vrijwilligers-DNA

Om dit allemaal te kunnen bolwerken steunt ’t Lampeke op een hele schare vrijwilligers. “Vrijwilligerswerk zit verweven in alle domeinen van de organisatie. Ze worden ingezet voor een heel divers takenpakket. Wij kiezen voor een vrijwilligersgroep met een sociale mix met een duidelijke plaats voor mensen vanuit de kansarme doelgroep. Ze hebben tegelijk ook een belangrijke signaalfunctie in het (h)erkennen van nog niet ingevulde noden en ze dragen bij tot sociale integratie en cohesie. Samen met de personeelsploeg maakt deze vrijwilligersploeg (meer dan 200 mensen op jaarbasis)  mee de organisatie,” aldus Karin.

En toen kwam Corona…

“Corona treft de samenleving heftig. Mensen in armoede en sociale uitsluiting worden extra getroffen. Daarom zijn we volop in actie gekomen om in te spelen op de verschillende vragen en noden van ‘onze’ mensen. De essentie is dat onze werking open blijft. We sluiten de deuren niet. Ook tijdens de lockdown blijven we actief. Met buurtmaaltijden (afhalen of leveren), met ondersteuningsgesprekken, administratieve hulp, voedselpakketten, huisbezoeken, wandelingen, fietstochten …” zo besluit Karin.

Heb je interesse in de werking van ’t Lampeke? Wil je met collega’s een begeleide wandeling maken doorheen de Ridderbuurt ? Op de website van ’t Lampeke vind je er alles over.