Europese steun voor werkbaar werk bij GIM

Meer weten?
8 april 2019

GIM is volop in beweging! De laatste jaren kenden we een sterke groei, zowel in activiteiten als in het aantal medewerkers. Om klaar te zijn voor de toekomst werkt GIM aan een organisatiekanteling richting autonomie en zelfsturing. We kunnen hiervoor rekenen op financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.

De sterke groei in activiteiten tijdens afgelopen jaren vraagt om een aangepaste organisatie. Onder het motto “GIMagine!” werkt GIM, samen met al zijn medewerkers, aan de blauwdruk voor een nieuw organisatiemodel.  Het streefdoel is een wendbare en veerkrachtige organisatie die de klant centraal stelt en die meer beslissingskracht en perspectief biedt aan alle medewerkers. 

GIMagine! omvat:

  • een bevraging naar de huidige werkbaarheidsindicatoren zoals welbevinden, werkdruk en betrokkenheid;
  • een verschuiving van de organisatiecultuur naar meer autonomie, eigenaarschap, participatief leiderschap en minimale hiërarchie;
  • het vormgeven van nieuwe zelforganiserende teams en het versterken van hun werking;
  • het streven naar meer denkkracht, maturiteit en verantwoordelijkheid. 

Meer nieuws