[Enquête] Benchmark het databeheer rond je openbaar domein

Meer weten?
27 oktober 2020

Elk lokaal bestuur wil graag goed onderhouden wegen en pleinen, parken die het straatbeeld opfleuren, een veilige schoolomgeving voor kinderen ... Kortom: een kwalitatieve en duurzame openbare ruimte op maat van de burger. Maar om dat voornemen waar te maken moet je databeheer rond het openbaar 100% op punt staan. En daar knelt vaak het schoentje.

Als specialist in geodata begeleidt GIM je bij het databeheer van je openbaar domein. Om dat nóg daadkrachtiger te doen hebben we echter jouw feedback nodig. Hoe? Laat ons via een enquête (max. 5 minuten) weten wat vandaag de grootste uitdagingen in geodatabeheer zijn:

Naar de online enquête >

Met de resultaten gaan we daarna aan de slag om doeltreffende oplossingen uit te werken. Maar we delen de conclusies ook met jou. Je ontdekt zo onder meer:

  • welke obstakels je collega’s ondervinden en hoe ze die omzeilen
  • wat elders de populairste oplossingen zijn voor databeheer
  • hoe organisaties omgaan met de standaard OSLO Openbaar Domein
  • welke thema’s rond het openbaar domein bij andere besturen de agenda bepalen

In de gids die we onder alle deelnemers verspreiden geven we naast de (anonieme) resultaten ook een stevige dosis tips en tricks mee. Het doel: je voorzien van krachtige tools en open-sourcetoepassingen om je openbaar domein helder en strategisch in kaart te brengen.

Advies op maat voor de inventaris van je openbaar domein?

We zorgen ervoor! De eerste stap: vul de enquête in.

Meer nieuws