Het wegenregister: dé referentie voor Vlaamse wegen

Meer weten?

Met het wegenregister zet GIM een nieuw middenschalig referentiebestand op voor alle openbare Vlaamse wegen, inclusief een hele reeks karakteristieken.

Klant: Vlaamse Overheid
Oplossingen: Geodata Engineering
Het wegenregister: dé referentie voor Vlaamse wegen

Het wegenregister: gebruiksvriendelijk referentiebestand voor Vlaamse wegen

Het samenwerkingsverband voor Geografische Data Infrastructuur, kortweg GDI-Vlaanderen, beschikte tot voor kort niet over een referentiebestand voor Vlaamse wegen. Als voorlopige alternatieven gebruikten de partners bestanden van commerciële firma’s. Het wegenregister brengt hier verandering in. Het bevat alle openbare wegen van Vlaanderen, met hun bijbehorende karakteristieken.

De uitdaging

Omschakelen tussen bestanden, soms van verschillende aanbieders in de markt, was tijdrovend, duur en stond efficiënt werken in de weg. Bovendien werkte bijna een derde van de gebruikers op eigen geometrisch verbeterde gegevens. Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) deed een beroep op GIM om één referentiebestand op te zetten. 

De oplossing

Voor de aanmaak van de dataset gebruikte GIM twee referentiedatasets, het Grootschalig Referentiebestand (GRB) en het ITGI-wegenbestand van het Nationaal Geografisch Instituut. Die werden gekoppeld met het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) om aan elk segment een straatnaam toe te kennen. Verder werden ook het  aantal rijstroken, de wegverharding, de wegbreedte, en de morfologische wegklasse bepaald.

Het resultaat

Het wegenregister is een stabiel en gebruiksvriendelijk referentiebestand dat verrijking toelaat met eigen gegevens van de verschillende partners. Het maakt de geografische informatie van alle Vlaamse openbare wegen en de bijbehorende attribuutinformatie op uniforme wijze toegankelijk voor deelnemers van GDI-Vlaanderen en de netbeheerders. De bedoeling is dat het bestand op termijn uitgroeit tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron.

Contacteer ons

Alle velden zijn verplicht

Uw gegevens zijn succesvol doorgestuurd.

Error!

GIM respecteert je privacy. We verzamelen je gegevens om je aanvraag te verwerken. Ook kunnen we je mogelijk op de hoogte houden van producten of diensten van GIM. In geen geval bezorgen we je gegevens aan andere organisaties. Je kunt steeds je gegevens inkijken en je verzetten tegen het verwerken ervan.  Raadpleeg het privacy-beleid van GIM  voor meer informatie.

  • Service Desk

    Al klant? GIM helpt je verder.

    Klantendienst